מעיין

מעיין
מַעְיָן, מַעְיָיןm. (b. h.; עוּן; cmp. עַיִן) 1) spring, fountain; source, issue. Mikv. V, 1. Ib. 3, v. נָדָל. Ned.41b מ׳ הנובע a bubbling well, v. בּוּרְדָּם. Tanḥ. Thazr. 6 כל שער … מ׳ בפני עצמו for each hair … a separate well (which feeds it). Ex. R. s. 24 בראהקב״ה מ׳וכ׳ (not מעון), v. גַּרְגֶּרֶת. Gen. R. s. 26; Midr. Till. to Ps. 1:2 כבש … מַעְיָינוֹ the Lord held back his germinating issue. Lev. R. s. 32; Cant. R. to IV, 12 מ׳ חתום אלו הזכרים ‘a sealed well (Cant. l. c.), that means the (pure) males. Yeb.64b מ׳ גורם the well (in her womb) is the cause of the death of her successive husbands. Nidd.11b; ib. 35b מ׳ אחד הוא it is one and the same source (from which the menses and the blood at parturition issue); a. fr.Pl. מַעְיָנוֹת, מַעְיָי׳. Ib. B. Mets.87a, a. e. כשני מ׳ like two springs. Pesik. R. s. 42 יבש כל המ׳ שלווכ׳ he laid dry all the wells (secretory organs) both his own and those of his household Tosef.Sot.XV, 3, a. e. מ׳ חכמה the well-springs of wisdom. Nidd.28b מַעְיְנוֹתָיו, מַעְיְנוֹתֶיהָ his, her (the lepers) discharges; a. fr. 2) (cmp. מֵעֶה) inside, digestive organs. Snh.81b עד שיוקטן מעיינו until his bowels are shrunk.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • מעיין — 1 מתבונן, מסתכל, קורא, מעלעל, מדפדף, בוחן, בודק, חוקר, תוהה על קנקנ 2 נביעה, עין, באר, גייזר, מקור מים, קילוח מים מהאדמה, מוצא מי תהום, נביעת נוזל; מקור, מוצ …   אוצר עברית

 • מעיין מי תהום — מעיין שופע שמימיו מגיעים מן התהום {{}} …   אוצר עברית

 • מעיין תהום — מעיין שופע שמימיו מגיעים מן התהום {{}} …   אוצר עברית

 • מעיין מים חיים — מקור מים, מעיין; מקור, שורש {{}} …   אוצר עברית

 • מעיין ברוך — קיבוץ בעמק החולה {{}} …   אוצר עברית

 • ספא — מעיין מים מינרליים; מעיין מרפא; מקום המקנה מתקני פינוק וטיפולים כמו עיסויים סאונה ג קוזי ועוד, מועדון בריאו …   אוצר עברית

 • גיזר — מעיין חם, פריצת מים חמים, קילוח מים וקיטו …   אוצר עברית

 • גייזר — מעיין חם, פריצת מים חמים, קילוח מים וקיטו …   אוצר עברית

 • גן השלושה — מעיין בעמק חרוד, הסחנה {{}} …   אוצר עברית

 • מוצא נחל — מעיין, מקור …   אוצר עברית

 • מים נובעים — מעיין, מים היוצאים מתוך האדמה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”